Skip navigation.

Boeken

Heel wat boeken zijn geschreven over Harry Potter en de geestelijke inhoud van het verhaal. De meeste zijn in het Engels maar hier is er een in het Nederlands:

 
 

Op zoek naar God bij Harry Potter
Op zoek naar God bij Harry Potter door John Granger

Zit er een verborgen boodschap in de boeken over Harry Potter, die miljoenen kinderen in de greep kan krijgen?

Ja, zegt John Granger. Maar wellicht anders dan u denkt. Granger las de boeken in eerste instantie om aan zijn kinderen precies te kunnen uitleggen waarom zij ze niet mochten lezen. Maar toen hij ze gelezen had, kwam hij tot een aantal verrassende conclusies.

Lees verder »

 
 

Harry Potter en de school der wijzen
Harry Potter en de school der wijzen door Jørgen Gaare & Øystein Sjaastad

Filosofie aan de hand van Harry Potter

Het verhaal van Harry Potter stelt vragen over macht en gerechtigheid, waarheid en leugens, over de betekenis van tekens, over de dood, en natuurlijk over goed en kwaad. Filosofische vragen waarop geen eenduidige antwoorden te geven zijn. Als een ware alchemist heeft J.K. Rowling dit filosofisch elixer gebruikt in haar literaire brouwsel. In dit boek nemen de auteurs de verschillende ingrediënten van dit brouwsel - of beter gezegd de diverse thema’s - stuk voor stuk onder de loep en leggen ze verbanden met vergelijkbare thema’s uit filosofie, mythologie, godsdienst en literatuur. Aan de hand van de boeken van Harry Potter maak je op toegankelijke wijze kennis met de grote filosofen uit de geschiedenis en de vragen waarop zij een antwoord probeerden te vinden.

Jørgen Gaare is universitair docent filosofie. Øystein Sjaastad is redacteur bij een uitgeverij.

Lees verder »

Ga naar de Engelse pagina voor meer boeken.