Skip navigation.

De Alchemie van J.K. Rowling

in het licht van de Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis

van Hans Andréa

Recensies van Lezers

 
 
 


Geoff Napier, Verenigd Koninkrijk:

Dit boek is geschreven voor degenen die nooit alleen worden gelaten door innerlijke onrust. Waarom zijn we hier? Hebben we een ander doel dan consumenten, kiezers en louter eters te zijn?

De alchemie van J. K. Rowling brengt de geschriften van twee auteurs, gescheiden door vier eeuwen, in beeld. Zowel de Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkuis als de Harry Potter-serie tonen ons in allegorische vorm de heldenreis in adembenemende details. Hans Andréa begon het materiaal voor dit boek te schrijven lang voordat JKR haar serie af had en begon zo met een griezelige nauwkeurigheid te voorspellen wat er in de komende boeken zou staan. Maar het was geen ongeluk; hij had de sleutel gevonden en vertelde gewoon het verhaal van de alchemische bruiloft in duidelijke taal. Dus, wat is dit heldenverhaal dat anderen, zoals Joseph Campbell, ook ontdekten? Ons levensdoel is om de starre greep die we hebben op het idee dat we verloren, beperkt en afgescheiden zijn los te laten en om de grotere realiteit van ons authentieke zelf naar voren te laten komen door onze daden. Hoe kunnen we dit doen? Treed gewoon in de voetsporen van Harry en Christian Rozenkruis terwijl ze een leven van zelfvergetelheid leiden, net zoals ze in de voetsporen treden van Jezus van Nazareth, in het vertrouwen dat zolang ze zich afstemmen op het hoogste goed van binnen, alles goed zal komen, zelfs als ze niet kunnen zien hoe.

Net als op de donkerste dagen de zon nog steeds boven de wolken schijnt, zo straalt ook onze eigen innerlijke goddelijke ster, ons innerlijke kompas, altijd uit binnen onze persoonlijke weersystemen en verlicht ons pad, stap voor stap. In de mate dat we het geloof in ons isolement en afgescheidenheid opgeven, beginnen we de lichamelijke gloed van onze innerlijke zon te ervaren, die ons begint te verlichten. Net als Harry, Jezus en Christiaan Rozenkruis voor ons, komen we op de plaats waar we zijn bereid om alles op te geven wat we geloven dat we zijn, zodat de Ander, de Authentieke, de Innerlijke Christus, door de modder van ons persoonlijk wezen kan opgroeien en bloeien in de nieuwe dag. Hans Andréa illustreert hoe JKR elk deel van ons, onze organen, bloed, hormonen en onze zintuigen vertegenwoordigt als karakters in haar verhaal dat deze Heldenreis beschrijft van een ikcentrale persoonlijkheid naar een Christocentrisch wezen dat onvoorwaardelijk leeft, in het moment , voor het welzijn van iedereen. Dit is de bestemming van ieder van ons, wanneer we ervoor kiezen om het te accepteren.

Er zijn zoveel goudklompjes inzicht en parels van wijsheid en kracht in dit boek, dat je je zult afvragen hoe je ooit had kunnen dromen dat je alleen was op deze reis.
Cora Weekes, Verenigd Koninkrijk:

Bedankt voor het schrijven van dit prachtige boek! Ik heb het gelezen en herlezen, zodat ik me mijn tovenaarskern kan herinneren en mijn reis kan begrijpen. Ik gebruik het ook als een Patronusbezwering om me te helpen de Dementors van deze wereld te verdrijven wanneer ze dichtbij komen. Een mooi en geïnspireerd werk! 
 

Kim R Casper, auteur, Verenigde Staten:

Hans Andréa weeft vakkundig met pure kennis en maakt ons allemaal bewust van de symbolen die de structuur zijn van de natuur zelf. Degenen die dit boek openen hebben heel veel geluk.Ruud Maatman, Haarlem:

Zoals J.K. Rowling in de trein werd getroffen door een impressie van de omvangrijke en later wereldwijd imponerende geschiedenis van Harry Potter, zo werd Hans Andréa getroffen door zich openbarend inzicht in de diepgaande parallel tussen Harry Potter en de universele leer van alle tijden. Daardoor veranderden beider levens van koers, van het ene moment op het andere, door een ingeving die uit een andere wereld leek te komen.

Hans Andréa kreeg het boek met deel 2 van Harry Potter aangereikt en werd direct in zijn levensovertuiging getroffen door het doorzien van het verband tussen Harry Potter en zijn eigen levensvisie: de universele leer.

Het was het symbool van de slang dat zijn ogen opende voor de onuitputtelijke bron van symboliek in Harry Potter, zicht gevend op de diepgang van wat oppervlakkig gezien een kinderboek is. De slang is het oersymbool dat staat aan de basis van ons vertrek uit het paradijs naar het verblijf in deze wereld. Onze wereld die ver van het paradijs is verwijderd, maar juist heel dichtbij voor hem die weet.

Het symbool van de slang opende het zicht op een onuitputtelijke reeks van symbolen die zouden volgen in de zeven delen die het leven van Harry Potter beschrijven. Symboliek in levende en overleden personen, gewone dieren en fabeldieren, bomen, voorwerpen, situaties en ontwikkelingen.

Hans Andréa werd gegrepen door zich ontvouwende inzichten, die hij begon uit te werken en op te schrijven. Zijn enthousiasme kon hij niet meer voor zichzelf houden en hij begon zijn teksten toe te sturen aan mensen die er door meegenomen werden. Zij vormden met elkaar een klankbord waardoor de inspiratie kon blijven stromen.

Op enig moment hoorde ik van zijn berichten. Het lezen van een enkel bericht was voldoende om verbluft vast te stellen: die man weet waar hij het over heeft.

Ik ben zijn berichten gaan lezen en later zelfs gaan vertalen, uit het Engels, de taal waarin ze geschreven werden.

In ieder nieuw hoofdstuk groeide mijn verwondering en bewondering voor de analyses van Hans Andréa die stap voor stap de universele leer terugvindt in Harry Potter.

Wie zich afvraagt ‘Waar kom ik vandaan, waarvoor ben ik hier en waar ga ik naar toe’ vindt antwoord in de universele leer. Hans Andréa laat zien, in voortduren inspirerend enthousiasme, hoe deze leer terug te vinden is in Harry Potter en door middel van de spannende levensgeschiedenis van Harry Potter is opgenomen door een half miljard lezers van alle leeftijden.

Wat Hans Andréa noemt ‘De Broederschap van Ontferming’ heeft een kanaal gecreëerd om een grote groep van de mensheid met zijn boodschap te bereiken. Hans Andréa heeft die boodschap ontsluierd en treedt er mee naar buiten. En hoe dan ook, het zaad is gezaaid en neergekomen in de harten van lezers wereldwijd.

Laat je meevoeren door de enthousiaste ontdekkingstocht van Hans Andréa door de boeken van Harry Potter.Constance van der Plas, Duiven:

Voor mij is dit boek als een deel 8 van de 7-delige Harry Potter-reeks van J.K. Rowling. Na een stilte rondom Harry Potter komt hij in dit boek opnieuw tot leven, maar nu in onszelf, in ons diepste wezen. De schrijver neemt je mee op een innerlijke reis in een alchemisch proces van verandering. Hij doet dit aan de hand van het verhaal van de alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis en laat verbanden zien met het verhaal van Harry Potter. Hij verwijst in zijn uitleg regelmatig naar stukjes tekst uit deze boeken, waardoor het boek ook een waardevol leerboek wordt, waar je nooit in uitgelezen raakt, omdat het steeds verdiept, en zodoende tot een kompas in je leven kan worden.

Het boek is boeiend, inspirerend, diepzinnig, maar toch luchtig om te lezen, mede door de symboliek in Harry Potter. De schrijver laat alle personages hierin tot leven komen. Met een glimlach kunnen we hiernaar kijken, zeker als we ze herkennen als ook verborgen in onszelf.

Ik kan dit prachtige boek iedereen aanraden die ook van Harry Potter houdt. 
 

Henk Heerink, Santpoort:

Johan Cruijff zei het al: "Je gaat het pas zien als je het door hebt".

Een Harry Potterfan is verzot op mysterieuze werelden vol vreemde bewoners met bovennatuurlijke krachten. Ik niet echt, want na één boek en drie films vond ik het zo'n 10 jaar geleden wel mooi geweest. Leuk voor de jeugd, zoveel begreep ik wel (en voor de middenstand). Maar - met mijn huidige begrip van het pad van bevrijding zoals de rozenkruisers het noemen - viel ik tijdens het lezen van De Alchemie van J.K. Rowling voortdurend ten prooi aan grote verbazing. Niet zozeer over het verhaal zelf, maar over de verbluffende analogie met het pad van bevrijding zoals Hans Andréa dat schetst in zijn boek. Dat doet hij enthousiast en mijns inziens zeer overtuigend; de beschreven overeenkomsten tussen de spirituele symboliek bij Harry Potter en de gebeurtenissen op het bevrijdende pad zijn te talrijk en te sterk om toevallig te zijn. Hans' overtuigingskracht spreekt boekdelen. Hij nodigt je uit het verhaal mee te beleven, er ín te stappen om te zien of en waar je jezelf tegenkomt. Verder te kijken dan je neus lang is, een andere dimensie in! Vandaar de uitspraak van Johan Cruijff hierboven: "Je gaat het pas zien als je het door hebt".

Naast een lijst van boeken ter verdieping is het goed vanwege de opzet van het boek dat het afsluit met een uitleg en overzicht van de belangrijkste en meest gebruikte begrippen. Zeker voor de lezer met minder kennis van alchemie en spirituele symboliek. Zoals de subtitel aangeeft worden de onderscheiden gebeurtenissen in de boeken van J.K. Rowling belicht vanuit De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis. Voor wie minder thuis is in één van beide werken kan deze werkwijze verhelderend zijn (één van) beide kanten op en hopelijk aansporen tot verdere verdieping.

Na lezing van zijn boek moet de conclusie wel zijn dat beide werken vanuit dezelfde universele bron geïnspireerd zijn. De schrijver steekt zijn verbondenheid met het bevrijdende verhaal niet onder stoelen of banken ("ik schreeuw het van de daken") want het verhaal gaat ons allen aan. Immers elk karakter in Harry Potter zegt iets over onze persoonlijkheid.

In meer dan één opzicht een multi-dimensioneel boek. 
 

Henriët Wulff, Enschede:

Het is een geweldige gave dat de auteur heeft ontdekt dat de geschiedenis van HP eigenlijk op dieper niveau symbolische taal is dat het gnostieke bevrijdingspad uitdraagt, openbaart. Zoals in het boek de Alchemische Bruiloft van Jan van Rijckenborgh.

Ik vind dat het wonderlijke pad van bevrijding geniaal is verwoord door de auteur.

Het is heel helder, in eigentijdse taal, met veel geduld en enthousiasme uitgelegd!

Iedereen die zich afvraagt wie ben ik, waar kom ik vandaan, en waar ga ik naar toe zou dit boek moeten lezen.

Het openbaart ons dat we liefdevolle wezens zijn van goddelijk komaf. 
 

Janine Paliwoda - Duitse vertaler - Zwitserland:

Toen ik dit boek las, was het me duidelijk dat ik het in het Duits wilde vertalen, zodat veel meer lezers de kans krijgen om zich te verdiepen in het proces van het ontwaken van hun innerlijke, goddelijke vonk, de 'Roos in het Hart', door te luisteren met dezelfde innerlijke stem die Harry Potter door de Septologie heen volgde. Het is de manier om weer echte, originele mensen te worden met behulp van de meest briljante spirituele interpretatie van Harry Potter. 
 

Anneke Stokman, Nederhorst den Berg:

De zeven delen Harry Potter houden miljoenen in hun ban. Waarom, wordt duidelijk in dit boek. Het is universele symboliek, in een spannend verhaal gegoten, maar diep indringend in het menselijke onderbewuste. Dáárom is het wereldwijd omarmd, vertaald en verfilmd.

Met overtuigend enthousiasme ontsluit Hans Andréa deze verborgen symboliek, waardoor een nieuwe dimensie voor de lezer open gaat. Het rozenkruisgeschrift De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis uit 1616 is daarbij zijn leidraad en ijkpunt. Ook dat is een mysterieverhaal met een symboliek die de auteur duidelijk vertrouwd is, en waarvan hij laat zien dat die één-op-één met die van Harry Potter te vergelijken is. En dat kan ook niet anders, want beide brengen hetzelfde, universele verhaal, elk voor een andere tijd, in een andere vorm. Harry Potter is het latente goddelijke in jouw hart, het gaat over jou en over de mogelijkheden van de héle mensheid om in een nieuwe dimensie te ontwaken.

Laat je meeslepen door de zinderende overtuigingskracht van de auteur, en Harry Potter zal nooit meer hetzelfde voor je zijn. Een ver-reikende en verrijkende ervaring.