Skip navigation.

Bevrijdende Symbolen

Harry Potter toont een uiterst nauwe correlatie met de Bevrijdende Alchemie. Deze leer verklaart dat er twee heelallen zijn: het perfecte, goddelijke heelal, dat in westerse tradities als het Koninkrijk des Hemels bekend staat, en een gedegenereerd, onvolmaakt heelal met de beperkingen van tijd en ruimte, waarin wij wonen.

In een proces van afdaling in de materie, dat als de "Val" bekend staat, verloor een deel van de originele mensheid zijn burgerschap van de Hemel en wordt nu gevangengehouden in een eindige wereld, vol van lijden, verdriet en dood.

Er is echter een Broederschap die belast is met het onderwijzen van het proces van alchemie, dat tot totale menselijke bevrijding en terugkeer naar het Huis van God leidt. Deze Broederschap van de Meesters van Ontferming blijft door alle millennia proberen de roep van God om de terugkeer van zijn kinderen te doen klinken. Wij kennen enkelen van deze Meesters van Ontferming met namen als: Gautama de Boeddha, Jezus de Christus, Lao Tze, Zarathustra, Hermes Trismegistos, Krishna, Apollonius van Tyana, Mani, en vele anderen.

Wij bezitten ook hun leringen in een versluierde, symbolische vorm, waaronder: Het Nieuwe Testament, Tao Te King, De Kabbala, De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis en Harry Potter. De laatstgenoemde toont inderdaad een zeer nauwe correlatie met de Alchemische Bruiloft, een geschrift dat in 1616 werd gepubliceerd.


De karakters in Harry Potter

Gelieve ook rekening te houden met het voorschrift van de "Smaragden Tafel" van Hermes Trismegistos: “Zo boven, zo beneden”. De menselijke microkosmos heeft dezelfde basisstructuur als de kosmos rondom ons, d.i. de wereld. De Grote Trilogie van: de Val, onze huidige opsluiting en de verrijzenis van de Innerlijke Christus is zowel op ons eigen leven, als op het leven van de mensheid in het algemeen van toepassing.

Klik hier om de karaktersymbolen te bekijken.


De Wemels

De Wemels symboliseren een buitengewoon belangrijk stel organen die een vitale rol spelen in het alchemische proces van bevrijding. Alchemie is een spiritueel proces dat zowel het stoflichaam als de onzichtbare lichamen van de mens betreft. In Harry Potter worden de zeven klieren met interne secretie en hun chakra’s gepersonificeerd door de familie Wemel.

Klik Hier om over de symboliek van de Wemels te lezen.


Mythische schepsels in Harry Potter

Er is nooit één interpretatie van enig symbool, en ze behoren niet toe aan enige specifieke persoon of groep. Zij zijn publiek eigendom en ieder kan ze gebruiken voor elk doel. Niettemin habben zij een zeer sterke kracht en spreken ze sterk ons onderbewuste aan. Met sommige symbolen zijn zeer sterke tradities verbonden en met enkele hebben we sterke associaties.

Klik Hier om de mythische schepsels te bekijken.


Andere symbolen in Harry Potter

J.K. Rowling gebruikt universele symbolen die heel oud zijn en weerklank vinden in het collectieve onderbewuste. Veel van de symbolen werden gebruikt in de oude beschavingen die hun ideeën hebben doorgegeven aan de westerse wereld. We zullen daarom Grieks -Romeinse en Egyptische symbolen herkennen.

Klik Hier om de andere symbolen te bekijken.