Skip navigation.

De Alchemie van J.K. Rowling

in het licht van de Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis

van Hans Andréa

Fragmenten van Lezers

 

Fragmenten uit De Alchemie van J.K. Rowling gekozen door lezersDeze fragmenten spreken de lezers aan; zij vinden resonantie in het hart of geven hen spiritueel inzicht.


 
 

Toen ik Harry Potter voor het eerst las, reageerde ik met opperste verbazing en vreugde toen ik zag hoe nauwkeurig de symboliek in Harry Potter gelijk is aan de symboliek in de gnostieke wijsbegeerte.
[Voorwoord]

Gekozen door Anneke Stokman, Nederhorst den Berg

 
 

De lelie in ons hart werd verwekt door het denken van de architekt van het oorspronkelijke heelal, in al zijn glorie, onpeilbare diepte en verrukkelijke, onvernietigbare schoonheid. De architekt plaatste zichzelf in die geestelijke vonk en daarom is die precies als hijzelf: volmaakt op elk mogelijke manier.
[Hoofdstuk 6]

Gekozen door Henriët Wulff, Enschede. Zij zegt: "Dit fragment raakt mij want wij kunnen ons ontwikkelen tot volmaakte, liefdevolle wezens. Dat vermogen hebben wij in ons! Prachtig."

 
 

In hfdst. 9 van deel 1 krijgen de kinderen hun eerste vliegles. Vliegen is een symbool van het zoeken naar geestelijke hoogten. Neville Longbottom brengt naar de les een bol mee die “Geheugensteen” wordt genoemd. Deze steen symboliseert een onbewuste kracht in de mens. Het is de preherinnering die de persoon het gevoel geeft dat hij lang geleden in een koninkrijk leefde, dat hij van koninklijke bloede is en dat hij bijzonder is. Het is de onbewuste herinnering aan de afstamming van David, de goddelijke mens, de zoon van de heer der heerscharen.
[Hoofdstuk 43]

Gekozen door Stance van der Plas, Duiven. Zij zegt: "Dit vind ik heel essentieel, die preherinnering. Alle kennis is al in ons aanwezig, verborgen in Lily. Als de kinderen in deel 1 het schoollied zingen is er een strofe: ‘leer ons wat wij vergeten zijn.’ Alleen deze kennis is heilzaam."

 
 

Wat ooit gegeven werd aan de enkelen in de oude mysteriescholen in Griekenland en het Midden-Oosten, wordt nu bekend gemaakt aan iedereen die oren heeft om te horen en ogen om te zien.
[Introductie]

Gekozen door Janine Paliwoda, Switzerland

 
 

Maar een van de belangrijkste aanwijzingen dat Harry Potter een alchemisch verhaal is, zijn de overeenkomsten met een boek dat in 1616 gepubliceerd werd: De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis.
[Alchemie]

Gekozen door Stance van der Plas, Duiven. Zij zegt: "Heel diepzinnig worden de overeenkomsten verklaard: het is de essentie van het boek. "

 
 

Harry Potter is een verhaal van zulke schitterende geestelijke schoonheid en kracht dat het de wereld zal veranderen.
[Introductie]

Gekozen door Anneke Stokman, Nederhorst den Berg

 
 

Maar eenmaal, als de nieuwe ziel geboren wordt en het hoofd binnen gaat wordt het intellect bevrijd. Het verstand kan dan een hoge vlucht nemen naar grootse spirituele hoogtepunten. Hij zal geestelijke lessen gemakkelijk gaan begrijpen en een goede bondgenoot worden van de ziel in zijn lange moeilijke zoektocht naar bevrijding.
[Hoofdstuk 7]

Gekozen door Henriët Wulff, Enschede. Zij zegt: "Een bemoedigend citaat omdat de nieuwe ziel ons naar de ware wijsheid leidt. Ik word hierdoor gesterkt."

 
 

De lelie is zich gaan openen. Een helder zilveren hert staat naast de lelie en hoopt vurig op een kind. Sirius staat binnen het firmament van de zoeker en brengt vertroosting en hoop.
[Hoofdstuk 25]

Gekozen door Stance van der Plas, Duiven. Zij zegt: "Heel mooi uitgelegd hoe die samenwerking van hoofd, hart en handen tot stand komt. Je gaat inderdaad anders denken, voelen , willen en handelen. En het is ongelooflijk troostrijk en hoopvol om dat te ervaren."

 
 

Hoe anders kun je de wereld in het hart aangrijpen, dan door zijn kinderen te betoveren, die zo open staan voor de waarheid van bevrijding, zij het in symbolische vorm? Ik beweer dat wij getuige zijn van een wonder. Een wonder is, naar mijn bescheiden mening, de werking van niet zichtbare goddelijke krachten, die een doel nastreven in overeenstemming met goddelijke bedoelingen.
[Introductie]

Gekozen door Janine Paliwoda, Switzerland

 
 

Ik hoop te bewijzen dat Harry Potter inderdaad een goddelijke boodschap is, voor de uiteindelijke redding en bevrijding van de mensheid.
[Introductie]

Gekozen door Anneke Stokman, Nederhorst den Berg

 
 

Wanneer de eeuwige gedachtevonk van de universele architekt wordt gekoppeld aan de dorst naar het levende water gaat er een schreeuw om hulp van de betreffende mens uit. Door zijn zuiverheid bereikt deze schreeuw het oor van de Schepper en zo brengt deze een reactie teweeg. De reactie is een toevloed van levend water tot het hart: levenskracht..
[Hoofdstuk 8]

Gekozen door Henriët Wulff, Enschede. Zij zegt: "Dit is zo mooi beschreven en zo troostend. Want wanneer je uit de grond van je hart zo verlangt naar hulp, is die hulp er altijd! Het wordt lichter in jezelf."

 
 

Harry handelt vanuit intuïtie, wat wil zeggen dat hij weet wat hij doen moet als het nodig is om te doen. Wanneer wij de nieuwe ziel toestaan onze leider te zijn, zullen we altijd onder alle omstandigheden weten wat te doen. De Kamer van Hoge Nood zal ons voorzien van alles wat we nodig hebben.
[Alchemie]

Gekozen door Stance van der Plas, Duiven. Zij zegt: "Dit doet me denken aan het Taoïstische woe-wei, doen door niet doen en ook het spreekwoord: Als de nood het hoogst is is de redding nabij. Ook de persoonlijkheid heeft hier baat bij, twijfel en onwetendheid verdwijnen."

 
 

Dit archetypische verhaal vindt weerklank in het collectief onbewuste van vele miljoenen, omdat de mensheid onophoudelijk is geconfronteerd met de symboliek van de innerlijke God, slapend in het menselijke hart, gelijk de knop van een zuivere, verblindend witte lelie. De vredevorst kunnen wij wekken door antwoord te geven op Gods roep om naar hem terug te keren.
[Hoofdstuk 1]

Gekozen door Janine Paliwoda, Switzerland

 
 

Voor lezers die door de oppervlakte van het verhaal heen kunnen zien en kunnen voorbijzien aan de elementen die maken dat het verhaal er uitziet als een kinderboek, dikwijls banaal en soms zelfs aanstootgevend (vloeken, liegen, vechten), stijgt een immens diepe, rijke en krachtige geestelijke symboliek naar de oppervlakte.
[Hoofdstuk 1]

Gekozen door Anneke Stokman, Nederhorst den Berg

 
 

De geboorte van de nieuwe ziel verzwakt het hoger zelf aanzienlijk.
[Hoofdstuk 13]

Gekozen door Henriët Wulff, Enschede. Zij zegt: "Dit is voor mij een belangrijk inzicht! Wanneer je je overgeeft aan de nieuwe ziel, wanneer je je dagelijks blijft richten op de nieuwe ziel, werkt ze verbrekend op het ik, ego of Voldemort. Egokrachten worden minder, terwijl de nieuwe ziel in kracht toeneemt. Je wordt als het ware een waarnemer zonder oordeel."

 
 

Als je Harry Potter leest met deze symboliek voor ogen, zal het verhaal veranderen van een spannende strijd tussen goed en kwaad in een methode van absolute bevrijding van dood, lijden en kwaad.
[Alchemie]

Gekozen door Stance van der Plas, Duiven. Zij zegt: "Dit verschil van binnenuit te gaan doorzien vergt nogal wat vallen en opstaan, omdat het goede in deze wereld zo hoog gewaardeerd wordt en het kwaad geweerd wordt. Het heeft nog nooit tot een oplossing geleid: het zijn twee kanten van dezelfde medaille."

 
 

De nieuwe ziel kan tot grote geestelijke hoogten opstijgen. Zij heeft ook een uiterst scherp onderscheidingsvermogen. En zo zien wij dat voor de nieuwe ziel geen deur gesloten kan blijven. Zij kan alle deuren openen en elke hindernis overbruggen.
[Hoofdstuk 10]

Gekozen door Henriët Wulff, Enschede. Zij zegt: "Het grootse van deze tekst is dat het haast niet te bevatten is welke vermogens er, door de nieuwe ziel, tot ontplooiing worden gebracht. En wij hierdoor een totale verandering ondergaan. Het roept bij mij een gevoel van eerbied op."

 
 

Hoe wordt in Harry Potter de bevrijding van dood, lijden en kwaad zichtbaar? Elk deel laat Harry zien in een bevrijdende handeling. Ook de zeven Gruzielementen zijn ketenen die binden aan dit universum en die door Harry en zijn vrienden worden verbroken.
[Alchemie]

Gekozen door Stance van der Plas, Duiven. Zij zegt: "Mooi om op een beeldende wijze te zien waar de belemmeringen in onszelf zitten."

 
 

Waar het om gaat is dat de ziel niet vernietigd kan worden zolang deze haar verlangen naar het levende water, naar bevrijding, mobiliseert.
[Hoofdstuk 3]

Gekozen door Anneke Stokman, Nederhorst den Berg

 
 

Dat is het doel van HP en alle andere routekaarten naar bevrijding: terugkeren naar het koninkrijk der hemelen, om te leven in eenheid met de oorspronkelijke Geest, zich ontwikkelend van een levende ziel naar een levendmakende Geest.
[Hoofdstuk 31]

Gekozen door Henriët Wulff, Enschede. Zij zegt: "Voor mij is dit een vreugdevolle boodschap die ons steeds weer opnieuw wordt verkondigd. Zo belangrijk is het dat wij ons weer gaan herinneren wie we zijn!"

 
 

De bodhisattva geeft niet om persoonlijke gelukzaligheid. Hij bekommert zich alleen om de bevrijding van de wereld van de macht van Voldemort, die de mens voor duizenden jaren tot zijn slaaf heeft gemaakt door hem onder te dompelen in een grote waan.
[Hoofdstuk 22]

Gekozen door Stance van der Plas, Duiven. Zij zegt: "Heel herkenbaar voor deze tijd, alles komt aan het licht! Geweldig dat er gezondenen zijn die ons voor kunnen gaan op het pad."

 
 

Het verlangen naar de levenskracht van de werkelijke wereld buiten ons universum is veel hoger in trilling dan welke kracht in deze wereld ook en dus onoverwinnelijk.
[Hoofdstuk 3]

Gekozen door Anneke Stokman, Nederhorst den Berg

 
 

Krachten rondom Harry proberen zijn groei tot volwassenheid tegen te houden en de omgang met Sirius te belemmeren. Samen zijn Harry en Sirius voorbestemd om de nieuwe heersers van de microkosmos te worden. Zo’n nieuwe mens is uiterst krachtig in goedheid, waarheid en gerechtigheid, iets dat de gevestigde orde niet aanstaat.
[Hoofdstuk 25]

Gekozen door Stance van der Plas, Duiven. Zij zegt: "Daarom is het bijna onmogelijk om alleen het pad te gaan: Samen met anderen vorm je een beschermend krachtveld, waarin alle tegenkrachten geneutraliseerd kunnen worden."

 
 

Ron, de sterfelijke aardse persoonlijkheid, die zichzelf wijdt aan de nieuwe ziel en zichzelf dus zal offeren in de Alchemische Bruiloft van de koning en de koningin. Dus de sterfelijke persoonlijkheid gaat de eeuwigheid binnen, door op te lossen in de alchemische processen en te herrijzen als deel van de eeuwige zoon van God.
[Hoofdstuk 46]

Gekozen door Henriët Wulff, Enschede. Zij zegt: "Dit is mooi beschreven. Deze passage is in de Alchemische Bruiloft van Jan van Rijckenborgh zeer gesluierd uiteengezet. Hoe het in dit boek is uitgelegd is nieuw voor mij. Erg mooi. Niets gaat verloren maar alles lost op tot een ander doel."

 
 

Logisch gesproken is alles wat wij hebben te doen, het verhogen van de sleutelvibratie van onze microkosmos en het goddelijke licht vloeit ongehinderd binnen. Dat is de Hemelvaart! Dat is wat Lucas noemt: “Uit hun midden verdwijnen”. Met andere woorden, je wordt onzichtbaar, symbolisch, voor deze wereld.
[Hoofdstuk 74]

Gekozen door Stance van der Plas, Duiven. Zij zegt: "Wat een vondst van J.K.Rowling die onzichtbaarheidsmantel en hij mag alleen voor het juiste doel gebruikt worden."

 
 

Op het moment dat het voorhoofdchakra de andere kant gaat opdraaien is het nieuwe bewustzijn geboren. Dat is een moment van triomf, het moment dat de dood voorgoed is overwonnen. Dat wil zeggen, de dood van het gewone tijdelijke bewustzijn. Dat bewustzijn gaat op in het nieuwe bewustzijn, zoals een kaarsvlam opgaat in de zon. De kaarsvlam bestaat niet langer, hij is deel geworden van het grote goddelijke bewustzijn, dat voor altijd met God is verbonden.
[Hoofdstuk 50]

Gekozen door Henriët Wulff, Enschede. Zij zegt: "Dit citaat nodigt uit, voor mij tenminste, om steeds weer opnieuw te lezen. Wij gaan deel uitmaken van het Grote Goddelijke Bewustzijn. Dat is de zin van ons bestaan! Alle grenzen vallen weg en er is alleen maar Oneindige Liefde! Schitterend!"

 
 

Later leert Harry dat Dementors iemands ziel volledig uit kunnen zuigen, waardoor hij blijft leven, maar zonder ziel. Wat symboliseren zij? In de Pistis Sophia, een gnostiek evangelie uit de tweede eeuw, lijdt de naamgeefster onder hetzelfde kwaad. Ze klaagt over de “archonten” die voortdurend haar “lichtkracht” stelen.
[Hoofdstuk 73]

Gekozen door Stance van der Plas, Duiven. Zij zegt: "De patronus is je redding: het verlangen naar het licht. Wees waakzaam!"

 
 

Het lager zelf, als schepping van Lucifer, is eveneens een samenstel van goed en kwaad. En hoe goed we misschien ook zijn, we leven buiten het goddelijk plan.
[Hoofdstuk 4]

Gekozen door Anneke Stokman, Nederhorst den Berg

 
 

Als we eenmaal de deur naar het licht hebben geopend zal het ons leiden naar de Wegisweg (Diagon Alley). Onze hele wereld gaat haaks staan op de voorgaande. Alles lijkt ineens uit lijn, uit het lood. Niets zal ooit meer hetzelfde zijn.
[Hoofdstuk 72]

Gekozen door Stance van der Plas, Duiven. Zij zegt: "Dan kom je pas echt op de evolutieboog, welke geen einde kent. Wat een vooruitzicht!"

 
 

Twee onverzoenlijke krachten komen samen: de levenskracht van het perfecte heelal (in een verzwakte trilling) en de levenskracht van de sterfelijke mens, met al zijn fouten, zijn goedheid en zijn onwetendheid. Hun ontmoeting veroorzaakt een storm in de mens.
[Hoofdstuk 6]

Gekozen door Anneke Stokman, Nederhorst den Berg

 
 

Terwijl de nieuwe energie uit het goddelijk universum de mens binnen blijft stromen in toenemende hoeveelheid, wordt zijn hele wezen voortdurend gezuiverd en getransmuteerd om tot een geschikt voertuig te worden. Dat is alchemie.
[Hoofdstuk 68]

Gekozen door Stance van der Plas, Duiven. Zij zegt: "Ons hiervoor openstellen is het enige wat we ‘doen’ kunnen. Overgave aan de andere in ons. En van daaruit handelen."

 
 

Een zoeker met een geopend hart is een ‘getekend mens’. Hij heeft een goddelijke vonk die ontstoken is en dus helder glanst; hij smacht naar bevrijding en hij heeft van het levend water gedronken. Dit heeft een storm in zijn astrale lichaam veroorzaakt, door het enorme verschil in trillingsgetal tussen de astrale kracht van dit heelal en die van het oorspronkelijke tehuis.
[Hoofdstuk 6]

Gekozen door Anneke Stokman, Nederhorst den Berg

 
 

Het belangrijke woord voor “het verslaan van Cerberus” is “zelfovergave”. Wanneer we ons overgeven aan de innerlijke Christus, zal hij onze angst uitdrijven, alsook onze gehechtheid aan dogma’s en valse idolen. Hij zal ons de magische fluit van zuiverheid geven en die ouwe Cerberus in slaap sussen. Dat staat vast!
[Hoofdstuk 9]

Gekozen door Stance van der Plas, Duiven. Zij zegt: "Prachtige beeldspraak, vooral die magische fluit van zuiverheid!"

 
 

De Harry in ons hart is rijk, rijker dan onze stoutste voorstelling voor mogelijk houdt.
[Hoofdstuk 8]

Gekozen door Anneke Stokman, Nederhorst den Berg

 
 

Wat is de weg terug tot het goddelijke leven, vrij van dood, lijden en kwaad? Om het eenvoudig te stellen: wij moeten ons aardse zelf opbreken en bouwen aan een nieuw, eeuwig menselijk wezen, dat helemaal opnieuw opgebouwd moet worden. Het oude aardse zelf dat wij zijn is een biologisch wezen van de natuur, waar God niets aan heeft. Daarom zegt Jezus in de bijbel: vernietig deze tempel en in drie dagen zal ik hem oprichten.
[Alchemie]

Gekozen door Stance van der Plas, Duiven. Zij zegt: "Is er een verhevener en zinvoller doel te bedenken van ons menszijn?"

 
 

Een van de grote krachten die ons aan deze wereld gebonden houden is angst. Onbaatzuchtigheid is de enige manier om angst te overwinnen.
[Hoofdstuk 9]

Gekozen door Anneke Stokman, Nederhorst den Berg

 
 

Voorbeelden van deze symbolische verhalen zijn de bijbel, de Griekse mythen, vele bekende sprookjes, de verhalen over de heilige Graal, de scheppingsmythen van volkeren, de geschriften van alle oude religies en vele oude en moderne verhalen over heldenreizen of queesten. Het krachtigste alchemisch verhaal uit het verleden is de Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis. Uiteraard is Harry Potter heden ten dage het meest populaire alchemische geschrift ooit geschreven.
[Alchemie]

Gekozen door Stance van der Plas, Duiven. Zij zegt: "De vergelijking van deze twee is zo treffend en boeiend. De uitleg zet je aan ook zelf steeds diepere lagen te ontsluiten"

 
 

Persverslagen van over de gehele wereld vertellen ons, dat ook miljoenen kinderen zich met Harry vereenzelvigen. Voor mij is dat een teken dat de Meesters van Ontferming, belast met de taak de mensheid te redden, betrokken zijn bij het diepgaand inetsen van de essentie van de bevrijdingsleer in het bloed en het onderbewuste van miljoenen mensen.
[Hoofdstuk 16]

Gekozen door Anneke Stokman, Nederhorst den Berg

 
 

De levende alchemie waar wij het hier over hebben is een methode om in een mens, in de sterfelijke biologische natuurverschijnsel, het onsterfelijke wezen, het kind van de goddelijke geest, tot aanzijn te brengen. Dit wordt symbolisch aangeduid als het veranderen van lood in goud.
[Alchemie]

Gekozen door Stance van der Plas, Duiven. Zij zegt: "Dit doet me denken aan ‘loodzwaar’ en ‘iets is goud waard’, of ‘morgenstond heeft goud in de mond’. De verbinding opnieuw met de geest is het meest waardevolle wat er is."

 
 

In het hele universum is niets mooiers dan het verhaal van de bevrijding. Harry Potter vertelt dat verhaal. Dat is waarom dit het mooiste boek in de wereld is. Samen met andere boeken die hetzelfde verhaal brengen.
[Hoofdstuk 16]

Gekozen door Anneke Stokman, Nederhorst den Berg

 
 

Harry Potter is een volledige wegenkaart voor het pad van bevrijding. Hij laat de ware zoeker nauwkeurig zien wat te doen, waarheen te gaan en wat hij onderweg kan verwachten. We hoeven alleen maar te lezen met het hart.
[Hoofdstuk 64]

Gekozen door Stance van der Plas, Duiven. Zij zegt: "O wonder, en dan worden ons de attributen aangereikt die we nodig hebben: een kompas, een staf en een onzichtbaarheidsmantel."

 
 

Harry Potter is het verhaal van een kandidaat voor de bevrijding door alchemische transformatie. Alle karakters zijn krachten, invloeden of entiteiten die de alchemist op het pad ontmoet.
[Hoofdstuk 17]

Gekozen door Anneke Stokman, Nederhorst den Berg

 
 

Abstracte zaken kunnen beter worden begrepen als ze door symbolen worden weergegeven. Soms is het zelfs de enige manier. Maar vergeet niet dat symbolen slechts vergelijkingen zijn en niet de zaak zelf.
[Hoofdstuk 2]

Gekozen door Stance van der Plas, Duiven. Zij zegt: "De symboliek en de uitleg ervan spreekt mij zo aan in dit boek, en het maakt het daarom zo levendig. Een pad, een proces, een doel zie je voor je en voor iedereen is er een ingang."

 
 

In deze wereld is de wisselwerking van tegenstellingen absoluut noodzakelijk. Het is de drijvende kracht, die de mensheid voortstuwt door zijn lange ervaringsreis, op weg naar het hart van God (Godric’s Hollow). Deze drijvende kracht is altijd aanwezig in goede literatuur en in de heilige geschriften van alle grote religies.
[Hoofdstuk 32]

Gekozen door Anneke Stokman, Nederhorst den Berg

 
 

Verheugt u, want als u een geweten hebt en weet wat berouw is, dan kent u Lily en heeft u haar in uw hart. Dan bezit u het vermogen om de weg te gaan die Harry gaat, een weg van volledige bevrijding.
[Hoofdstuk 2]

Gekozen door Stance van der Plas, Duiven. Zij zegt: "Dit ervaar ik als zeer vreugdevol, want het geeft mij vreugde in het hart, begrip in het hoofd en daadkracht in de handen."

 
 

De Necroten symboliseren de sluimerende verlangens en emoties die de alchemist heeft overwonnen, in zijn strijd om zichzelf te zuiveren. In vers 54 van De Stem van de Stilte wordt een vergelijkbaar thema behandeld.

"Worstel met uw onreine gedachten, eer zij u overweldigen. Doe met hun, gelijk zij met u willen doen, want zo gij ze ontziet en zij wortel schieten en groeien, weet dan wel, dat deze gedachten u zullen overmeesteren en doden. Wees op uw hoede, discipel, duldt niet, dat zelfs hun schaduw u genaakt. Want zij zal wassen, in omvang en macht toenemen en dit product van de duisternis zal uw wezen verzwelgen, eer gij u van de aanwezigheid van het onreine, zwarte monster ten volle bewust bent geworden."

Dat lijkt beslist sterk op de Necroten die Harry proberen te overweldigen.
[Hoofdstuk 63]

Gekozen door Anneke Stokman, Nederhorst den Berg

 
 

Als wij werkelijk op het pad van bevrijding zijn en we hebben hulp nodig om te beslissen wat te doen, kunnen wij ons richten tot het zuivere midden van ons hart. Dan kunnen wij, aangezet door een nederig en volledig eerlijke wens om Gods wil te doen, een schreeuw om hulp uitsturen, door middel van een stil geestelijk gebed. Dan zullen wij hulp ontvangen, direct van Tao. Dat zal zijn in de vorm van verlichting. Men moet zich het antwoord op ons gebed voorstellen als licht op ons pad voor een paar stappen vooruit. Wij kunnen de uiteindelijke bestemming niet zien, maar we zullen weten dat we op de goede weg zijn.
[Hoofdstuk 64]

Gekozen door Stance van der Plas, Duiven. Zij zegt: "Zo worden we altijd geholpen, dit vind ik bijzonder hoopvol. Het doet me denken aan de uitspraak: Als ik één stap naar Christus doe, komt hij mij twee stappen naderbij."

 
 

Maar op een dag doet de zoeker de wereldschokkende ontdekking, dat de zuurstof die zijn goddelijke vonk nodig heeft, niet in dit universum gevonden kàn worden; dat het Levende Water afkomstig is uit een andere dimensie…
[Hoofdstuk 67]

Gekozen door Anneke Stokman, Nederhorst den Berg