Skip navigation.

De grote samenzwering achter Harry Potter

door Hans Andréa


 

Diep verborgen onder alle spanning en sensatie, onder alle mysteries in Harry Potter, ligt een intense spirituele symboliek, die aan de aandacht van de fans en de massamedia ontsnapt is, maar die niettemin is doorgedrongen in het onderbewustzijn van miljoenen kinderen over de hele wereld. Het is een samenzwering van de liefde, een overwinning van het goddelijke licht.

Als we verder kijken dan de buitenkant, is het verhaal van Harry Potter in zijn essentie één met de grote mythen en legenden die het menselijke ras sedert het begin der tijden heeft verteld en opgetekend. De symboliek in Harry Potter is universeel en tijdloos.

Kijk alleen maar naar het basisgegeven. Er is een profetie dat een baby geboren zal worden die de wereld zal veranderen. Hij wordt geboren, en een ster kondigt zijn geboorte aan. Als de koning dezer wereld van zijn geboorte hoort, tracht hij de baby te doden, maar hij faalt. Het kind groeit op in wijsheid en aanzien, in genade bij God en de mensen. Hij verricht op jonge leeftijd wonderen, maar als hij ouder wordt, weet hij dat hij zijn aartsvijand, Satan, zal hebben te overwinnen. Onze held bereidt zich erop voor zich voor de wereld te offeren, en zo levert hij zich uit, zonder zich te verdedigen, om een zekere dood onder ogen te zien. Hij wordt vermoord, en komt terecht in een onderwereld, waar hij kan kiezen om ‘door te gaan’ of terug te komen. Hij komt terug als overwinnaar, als Meester over de Dood, dit is het eeuwige leven, om de wereld te verlossen van het kwaad.

We kennen dit verhaal allemaal, het is het verhaal van Jezus. Maar het is ook het verhaal van Harry Potter. In Harry’s geval is de ster Sirius, die zijn peetoom wordt. Op jonge leeftijd redt Harry vele levens, wint de strijd tegen draken en reusachtige slangen, en ziet steeds opnieuw de dood in de ogen in de figuur van Voldemort.

Het verhaal van de held die de dodenwereld betreedt en dan terugkeert om de wereld te redden is universeel. Het is het verhaal van Orfeus, Bacchus, Attis, Osiris, Dionysus, en vele anderen, verhalen die duizenden jaren oud zijn.

Dit archetypische verhaal klinkt door in het collectieve onderbewustzijn van zo vele miljoenen, omdat de mensheid onophoudelijk wordt geconfronteerd met de symboliek van de innerlijke god, die slaapt in het menselijke hart, als een zuivere, verblindend witte lelie in knop. Wij kunnen deze Vredevorst tot leven roepen door Gods roep om tot Hem terug te keren, te beantwoorden. Dat antwoord is: te dorsten naar God, zoals een hert dorst naar de waterstromen. Deze dorst zal de knop doen openen, en een nieuwe ziel zal geboren worden, die de strijd tegen het ineigen kwaad in de zoeker zal aangaan: de zelfzucht, de duisternis. Hij zal overwinnen, en terwijl hij dat doet, zal hij de zoeker uittillen boven dood, kwaad en lijden.

Dit is de verborgen symboliek in ‘s werelds meest populaire boek. Dit is de symboliek die weerklank vindt in het menselijke collectieve onderbewuste, wat de populariteit van het boek verklaart. Dit is de samenzwering die licht brengt in deze wereld van oorlog, terrorisme, drugshandel, kindsoldaten, corruptie en eindeloos geweld. Het licht zal zijn weg zoeken tot boven de oppervlakte, en miljoenen mensen tot zoekers maken naar de weg terug naar de Vader, net als de verloren zoon. En er zal een nieuw geloof ontstaan, het geloof in de innerlijke god, slapende in elk mensenhart.