Skip navigation.

Vraag:

Nick schrijft:

Uit wat ik lees op de website begrijp ik dat de Harry Potter boeken symbolen gebruiken om te vertellen hoe iemand de "hemel" kan bereiken, wat je jezelf daarbij ook maar voorstelt. Ik begrijp hoe de karakters en hun daden vertellen hoe iemand kan worden bevrijd door de "Voldemort" in zichzelf te doden. Maar mijn vraag is: hoe bereikt iemand bevrijding in het leven van alledag?

 

« Terug

 
 

Hans antwoordt:

Phoenix

Ik voel me vereerd dat deze vraag mij gesteld wordt, omdat het de belangrijkste vraag is (naar mijn mening) in het heelal. Het is een buitengewoon mooie vraag!

Ik hoop dat je begrijpt dat het ook een vraag is die nooit werkelijk kan worden beantwoord. Dit is de vraag die iedereen voor zichzelf moet beantwoorden. Bevrijding is een innerlijk proces. Het wordt vaak op een lijn gesteld met alchemie, wat betekent het veranderen van het lood dat wij zijn in het onvergankelijke goud van de Universele Scheppende Geest.

De Bijbel haalt de woorden aan van Jezus, die voor ons het prototype is van het innerlijke proces, als die zegt: "Ik zal deze tempel afbreken en hem weer opbouwen in drie dagen" (fasen). Met andere woorden: in beide voorbeelden is er een proces van afbraak en een proces van opbouw. Deze beide acties moeten door onszelf worden uitgevoerd.

Wat ik zeg is dat bevrijding een diep ingrijpend radicaal proces is dat ons hele zijn verandert: totaal, compleet en definitief. En WIJ moeten dat zelf doen. Niemand gaat het voor ons doen, omdat dat tegen een van de meest fundamentele principes van de Universele Geest zou zijn: Absolute Vrijheid. Dat betekent ook dat wij niet in een val kunnen lopen of worden misleid om iets te doen wat we niet willen of volledig vertrouwen. Het Pad van Bevrijding is veilig! Het is in onze eigen handen en we kunnen het doen in ons eigen tempo.

Maar, er zijn regels voor, zoals voor alles wat wij ondernemen. Je hebt de eerste beweging gemaakt door dit tweegesprek, dat naar ik hoop vele jaren zal duren. Ik wil in de gelegenheid zijn de regels aan jou uit te leggen, maar op een zodanige manier dat jij je overal volledig mee op je gemak voelt en dat je de reden voor de regels ziet en volledig begrijpt wat je aan het doen bent.

Je zou geschrokken kunnen zijn over mijn stelling "vele jaren". Ik wil rechtuit en open met je zijn, direct vanaf het begin. Een sterfelijk biologisch persoon veranderen in een onsterfelijk, Goddelijk Kind van God is een immens lange avontuurlijke reis. Maar je moet weten, dit gezegde heb ik in zoveel huizen gezien (gewoonlijk op de toiletmuur): een reis van duizend mijl begint bij de eerste stap.

Dus laat ons niet teveel denken aan de lengte van de reis, maar aan die eerste stap.

Wel, Bevrijding wordt verworven in vier belangrijke fasen:

Stag Patronus
  1. Inzicht
  2. Hunkeren naar Bevrijding
  3. Zelfovergave
  4. Nieuwe Levenshouding
  5. Bevrijding

Samengevat:

Inzichtbetekent begrijpen van het Pad, begrijpen van Bevrijding en begrijpen van de gevangenschap waar wij in leven. Dat is het MENTALE proces.

Hunkeren naar Bevrijding betekent dat wanneer wij de noodzaak begrijpen van bevrijding, van terugkeer naar God, wij beginnen met het heel hevig te WILLEN. We richten ons hart er op. Dat is een VERLANGEN of een ASTRAAL proces.

Zelfovergavebetekent het overgeven van ons hele wezen aan het Goddelijke Zelf in het hart. Dit Goddelijke Zelf wordt gesymboliseerd door Harry Potter, geboren in Godric's Hollow (de Halvemaansteeg), Gods woonplaats: een voor hem bestemde ruimte in het hart. Een Nieuwe Ziel is geboren, maar zij is als een foetus, zonder bewustzijn en volledig afhankelijk. Wij moeten zorgen voor deze innerlijke God als het meest delicate in ons leven en wij moeten haar belangen plaatsen boven de onze. De levenskracht noemen wij etherisch en dus is dit het ETHERISCHE proces.

Nieuwe Levenshouding betekent leven als de nederige zelfvergeten dienaar van de Innerlijke God. Deze Innerlijke God groeit geleidelijk in kracht en begint bewust te worden. Dat betekent dat we kunnen beginnen te begrijpen wat hij wil. Wanneer wij doen wat hij vertelt in ons hart, wordt onze manier van leven magisch. Hij wordt zuiver, onzelfzuchtig, liefdevol, zorgzaam en wijs. Met andere woorden: wij beginnen mee te doen met het Universele Scheppingsplan. Wij beginnen Gods Plan in de MATERIËLE wereld uit te voeren.

Bovenstaande passages roept misschien een groot aantal vragen op (dat is groots) maar voor nu wil ik alleen dat je begrijpt dat dit proces start op het mentale niveau, zich dan verplaatst naar het niveau van verlangen of het astrale vlak, dan naar het etherische en tenslotte naar het lichamelijke.

In praktische zin betekent dit dat je het Pad moet begrijpen voordat je kunt beginnen het te gaan. Om Alchemist te worden in het laboratorium (werkplaats) van je eigen lichaam, moet je eerst kandidaat worden, om te leren waar het allemaal over gaat.

Maar, inzicht is niet hetzelfde als intellectueel leren. Het woord zegt het zelf: inzicht is ZICHT hebben IN jezelf. Inzicht betekent begrijpen met je hele wezen. Inzicht wordt verworven door leren uit ervaring. Het wordt verworven door iets in praktijk te brengen. Bijvoorbeeld een moeder kan overbezorgd zijn over haar kind. Op een dag gebeurt er iets verschrikkelijks. Het kind krijgt een ernstig ongeluk omdat iets zijn pad kruist waar het geen ervaring mee heeft. De moeder heeft het kind zo beschermd dat het wanneer het gevaar tegenkomt niet weet wat te doen. Inzicht is er wanneer de moeder haar vergissing beseft.

Dus, voordat het proces kan beginnen, voordat de reis kan beginnen, moet je weten waar je aan begint EN inzicht hebben in wat werkt en wat niet.

In het geval van Bevrijding gaat het om inzicht in hoezeer wij in de gevangenis zitten. Als je in de gevangenis geboren bent en je bent daar gelukkig, zul je zeker niet bevrijd worden. Maar als je je ongelukkig voelt en je tracht te ontsnappen, wat erg moeilijk is, zul je de muren van de gevangenis pijnlijk voelen. Dus inzicht is het verkennen van de gevangenis, geen uitweg zien en lijden aan de pijn van de gevangenschap. Dat klinkt niet erg aantrekkelijk, maar pas als we beseffen hoe sterk en hoe benauwend onze gevangenis is, kunnen we voldoende verlangen ontwikkelen om in staat te zijn om te ontsnappen.

bevrijde, blinde draak

Nu wil ik je een praktische suggestie doen. Hoe gaan we het Pad van Bevrijding in het alledaagse leven?

In het hoofd hebbend dat het begin van het Pad op het mentale vlak ligt, is mijn advies voor jou om met veel plezier en enthousiasme te denken dat je het begin van een lange vakantiereis voorbereidt. Net zoals je weet dat je grondige voorbereidingen moet treffen als je een kampeerreis gaat maken ergens ver weg, zo doe je dat voor het gaan van het Pad. Maar het belangrijke hier is dat je er opgewonden over raakt, de verwachting voelt van een reis die je naar het Hart van God zal brengen, naar een staat waarin je in staat zult zijn om iets blijvends en wezenlijks te doen voor de miljoenen mensen die lijden in deze wereld, naar een staat waarin je hart zo vol is van Liefde voor God en mensheid, dat je denkt dat het moet barsten van extase.

Open je hart voor 100% vertrouwen in de Innerlijke God, ondervind de hoop op bevrijding van jezelf en van hen die je in staat bent om te helpen en laat je hart het lied zingen van de Liefde die God daar schrijft vanaf het begin.

Met Liefde,
Hans

 

^ Terug naar vraag
« Terug naar Vragen en antwoorden pagina