Skip navigation.

Alchemie

Harry Potter is rijk aan alchemische symboliek. Bijvoorbeeld de steen in de titel van deel 1, De steen der wijzen, is een heel oud alchemisch symbool. Nicolas Flamel is een historische figuur die leefde in Frankrijk in de 14e eeuw, en van hem wordt gezegd dat hij de steen der wijzen vervaardigde. De naam van een andere, historisch bekende alchemist, John Dee, is verborgen in de Engelse tekst van deel 5 (Hagrid gaat naar Dee John = Dijon in Frankrijk). Maar een van de belangrijkste aanwijzingen dat Harry Potter een alchemisch verhaal is, zijn de overeenkomsten met een boek dat in 1616 gepubliceerd werd: De chymische bruiloft van Christiaan Rozenkruis. Hieronder is een schema opgenomen van de figuren die voorkomen in De chymische bruiloft met de overeenkomstige figuren in Harry Potter. Dit schema wordt gevolgd door een vergelijkende lijst van andere zaken en symbolen die in beide boeken voorkomen.

Nicholas Flamel en John Dee

Wat is Alchemie?

Alchemie is niet het saaie bestuderen van stoffige oude boeken en manuscripten vol mysterieuze diagrammen en onontcijferbare teksten, zoals je misschien zou denken. De levende alchemie waar wij het hier over hebben is een methode om in een mens, in de sterfelijke, biologisch natuurverschijning, het onsterfelijk wezen, het kind van de goddelijke geest tot aanzijn te brengen. Dit wordt symbolisch aangeduid als het veranderen van lood in goud. Om dit te kunnen, is de steen der wijzen nodig. Waar kun je die verwerven? Je moet hem zelf maken!

Iedere zoeker heeft in zijn hart een zuivere, eeuwige vonk van God. Met deze vonk kun je de steen der wijzen in jezelf creëren!

In Harry Potter wordt deze goddelijke vonk gesymboliseerd door Lily. De manier om de lelie-in-knop tot bloei te brengen is:

 1. zich ervan bewust te worden dat dit universum niet het werkelijke universum is, de goddelijke wereld, maar een driedimensionale natuur waar alles rondraait in oneindige cirkels van geboorte, leven en dood, en
 2. te gaan verlangen naar een werkelijk leven, in de goddelijke wereld, die soms Het Koninkrijk der Hemelen, soms Tao, of Nirwana, of Het zesde kosmische gebied genoemd wordt. (Wij leven in het zevende kosmische gebied.)

hart Dit verlangen naar God is in de bevrijdende alchemie gesymboliseerd door een hert. Als Lily trouwt met James, in wie een hert leeft, maakt dit ons duidelijk dat hij die de steen der wijzen gaat vervaardigen de eerste stap genomen heeft: hij of zij verlangt naar God. Verlangen naar iets houdt in dat men spirituele krachten (die wij astrale krachten noemen) van een zekere kwaliteit aantrekt. Het hoogste en zuiverste verlangen dat een mens maar kan hebben is het verlangen naar God. Dit trekt een immens krachtig licht aan van een extreem hoge vibratie, tot in het hart van de alchemist. Dit heeft als gevolg dat de lelie-in-knop zich ontvouwt en een nieuwe ziel geboren doet worden, gesymboliseerd door Harry. Hij ís in feite de levende steen der wijzen.

De nieuwe ziel, die in het hart is geboren, in Godric’s Hollow (“God’s Holle Plaats” – in de Nederlandse tekst heet dit Halvemaanstraat) spreidt zich langzaam in het hele lichaam – als de alchemist zichzelf ondergeschikt maakt aan de nieuwe ziel en als hij of zij dit tot het belangrijkste in zijn of haar leven maakt. Het is een zuiverend vuur dat de alchemist glans en zuiverheid verleent. Dit is een proces dat "transmutatie" wordt genoemd. Het spreidt zich in het bloed, in het autonome zenuwstelsel en in het endocriene klierstelsel. Het bouwt een nieuwe "levensboom" in het ruggegraatstelsel.

Als dit proces voltooid is, dat wil zeggen als de alchemist de "heilige graal" vervaardigd heeft, als hij volkomen zuiver en zelf-vergeten geworden is, kan de Heilige Geest binding maken met zijn "levensboom" en hem een nieuw bewustzijn schenken. Dit betekent eenheid met God, en daardoor totale bevrijding: van de dood, van dit driedimensionele universum, van tijd, van lijden en van het kwaad. De zoeker heeft de steen der wijzen gebruikt om zijn eigen loden wezen te veranderen in een gouden wezen, en om het levenselixer te vervaardigen dat hem het eeuwige leven schenkt in Gods universum.

De alchemist gaat dan binnen in een proces van "transfiguratie", waarbij de oude biologische persoonlijkheid systematisch verdwijnt en vervangen wordt door de volmaakte mens, het kind van God, met een onsterfelijk lichaam, een denkvermogen dat verbonden is met God, en een ziel die verenigd is met de Goddelijke Geest.

Symbolen

Om ons deze alchemie te helpen begrijpen, worden symbolen gebruikt. De alchemie zelf is niet symbolisch; het is een reëel proces dat zich voltrekt in het stoflichaam, zowel als in de onzichtbare lichamen van de mens: het etherische, het astrale en het mentale lichaam. J.K. Rowling gebruikt symbolen om het hele alchemische proces te beschrijven. Zij verbergt ze in het verhaal, maar voor degenen die vertrouwd zijn met alchemische symbolen, lichten ze op als vertrouwde gezichten in een menigte.

Hieronder een lijst van sommige symbolen in Harry Potter en waar ze voor staan,

Symbool betekenis
Harry PotterDe nieuwe, onsterfelijke ziel
Hermelien GriffelHet nieuwe verstand van de alchemist
Ron WemelDe aardse, biologische persoonlijkheid
Albus PerkamentusDe radiatie van God: de Gnosis, de Goddelijke Geest
Rubeus Hagridde Bodhisattva, de poortwachter, die de zoekers tot het Pad brengt
Lily PotterDe goddelijke vonk in het hart
James Potter Het verlangen naar God
VoldemortHet onsterfelijke maar zondige hoger zelf van de menselijke microkosmos
Sirius ZwartsHet levende Godsplan
de familie WemelDe zeven chakra’s en hun ermee verbonden endocriene klieren
Marcel Lubbermans de medulla oblongata
Severus SneepDe "zwarte zijde" van de perssonlijkheid
Remus Lupos De ‘grijze’ zijde van de persoonlijkheid
Draco MalfidusHet slangenvuur in het ruggegraatstelsel
Korzel & KwastDe linker en de rechterstreng van de nervus sympathicus
Narcissa MalfidusHet stoflichaam
Lucius MalfidusDe hersens en het bijbehorende gevoel van superioriteit, de ‘breingod’
DobbyHet bevrijde etherische lichaam
KnijsterHet overblijfsel van het oude, aardse etherische lichaam
Grimboudplein 12De overblijfsels van het oude, aardse deel van de microkosmos
De gouden snaaiHet nieuwe, goddelijke bewustzijn

Als je Harry Potter leest met deze symboliek voor ogen, zal het verhaal veranderen van een spannende strijd tussen goed en kwaad in een methode van absolute bevrijding van dood, lijden en kwaad.

Ieder symbool heeft een link naar een korte verklaring op de pagina Symbolen.

Waar bevinden zich de wortels van de alchemie?

De werkelijke wortels van de alchemie bevinden zich niet in de aarde. Het is een van de vele symbolische manieren om de mensheid te tonen hoe zij terug kan keren naar de Oorspronkelijke Geest – naar God.
God heeft Zijn kinderen geroepen om naar Hem terug te keren sinds de val van de mensheid. Mensen die de weg terug gevonden hebben, blijven verbonden met de mensheid en doen al het mogelijke om ons te laten weten hoe wij kunnen terugkeren tot God en het goddelijke leven.

Zij doen dit door middel van symbolische verhalen die krachtig weerklank vinden in het onbewuste van miljoenen mensen. Deze verhalen zijn geen historische verslagen maar vormen richtlijnen hoe op reis te gaan, terug naar de werkelijke woonplaats van de mens.

Voorbeelden van deze symbolische verhalen zijn de bijbel, de Griekse mythen, vele bekende sprookjes, de verhalen over de Heilige Graal, de scheppingsmythen van volkeren, de geschriften van alle oude religies, en vele oude en moderne verhalen over heldenreizen of queesten. Het krachtigste alchemische verhaal uit het verleden is De chymische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis, en uiteraard is Harry Potter heden ten dage het meest populaire alchemische geschrift ooit geschreven.

We kunnen nu inzien waarom volkeren van verschillende religies hun eigen leringen herkennen in Harry Potter. Het zijn allemaal boodschappen uit de goddelijke wereld, waarin God zijn verloren zonen en dochteren duidelijk maakt dat Hij hen liefheeft en dat Hij hen roept tot Hem terug te keren.

Wat is de weg terug tot het goddelijke leven, vrij van dood, lijden en kwaad?

droom Om het eenvoudig te stellen: wij moeten ons aardse zelf opbreken, en bouwen aan een nieuw, eeuwig menselijk wezen, dat helemaal opnieuw opgebouwd moet worden. Het oude aardse zelf dat wij zijn, is een biologisch wezen van de natuur, waar God niets aan heeft. Daarom zegt Jezus in de bijbel: vernietig deze tempel en in drie dagen zal ik hem oprichten.

Diep in het hart ligt het eeuwige, onvernietigbare zaad van het volmaakte kind van God, dat stierf na de Val, maar dat opnieuw tot leven gewekt kan worden door ons zelf-offer. Net zoals Jezus en Harry en vele andere mythische helden van het verleden zichzelf geofferd hebben om te komen tot wederopstanding, zo kunnen wij allen “door de poort van Saturnus gaan”, zoals de rozenkruisers het noemen, en de oorspronkelijke ene, het kind van de oorspronkelijke geest, tot leven wekken.

Deze dood van het zelfoffer is helemaal niet pijnlijk, zoals Sirius Harry vertelt in deel 7. Wat pijnlijk is, is de zuivering van het gehele menselijke wezen en het verbreken van de banden die ons aan dit driedimensionele universum binden. Dit is het proces van transmutatie, dat te onderscheiden is in drie fases, in de alchemie genoemd Nigredo, Albedo and Rubedo.

De dood door het zelf-offer van het oude menselijke wezen is in Harry Potter gesymboliseerd door de dood van Voldemorts achtste gruzielement achter Harry’s litteken. Harry keert terug uit deze dood en bevrijdt de wereld van het kwaad. Dit betekent in de actuele praktijk dat het oude biologische bewustzijn wordt opgelost in de overwinning. Het wordt opgelost door het nieuwe goddelijke bewustzijn zoals een kaarsvlam verdwijnt in de zon.

Daar gaat het in Harry Potter werkelijk om: dood en wederopstanding!

De wederopstanding ingaan is een ervaring van ongelofelijk vreugdevolle, nooit eindigende verrukking. Het menselijke wezen met het nieuwe bewustzijn ervaart dat God in zijn hart leeft, en dit betekent dat de volkomen liefde in zijn hart woont, een liefde die van hem uitgaat, die alle schepselen omvat, en die eraan meewerkt om alle schepselen terug te brengen tot God. Deze staat van liefde is als een eindeloze orgasme van het hart, die maakt dat de mens wil dansen en schreeuwen van extase, en iedereen wil omarmen om hem terug te brengen in de armen van de Vader.

Harry Potter en de alchemische bruiloft

Er zijn te veel zaken vergelijkbaar in Harry Potter en De chymische bruiloft om toeval te kunnen heten. Er zijn vele andere boeken die thema’s of symbolen bevatten die ook in Harry Potter voorkomen, maar de hoofdstructuur, het basis-verhaal, komt rechtstreeks uit De chymische bruiloft. “Nou en?”, zou je kunnen vragen.

Als De chymische bruiloft van Christiaan Rozenkruis de basis vormt voor Harry Potter, en wij zijn er zeker van dat dat zo is, is dit van het grootste belang als je wilt vaststellen waar Harry Potter werkelijk over gaat, en wat het effect ervan op de wereld zal zijn. In de titel alleen al zijn er zeer belangrijke referentiepunten.

 1. het verhaal is alchemisch;
 2. het is christelijk
 3. het is een rozenkruisverhaal.

Hier volgen twee lijsten van overeenkomsten in de beide boeken:

Chymische Bruiloft Harry Potter
Zwarte koning (sterft)Sneep (sterft)
Grijze koning (sterft)Lupos (sterft)
+ jonge vrouw (sterft)Tonks (sterft)
BruidFleur
Bruidegom Bill
Christiaan Rozenkruis (CRC)Harry
Alchymia Anderling
De oude man in de torenPerkamentus
Poortwachter Hagrid
De opschepperige koningenGladianus Smalhart
 

Andere symbolen en overeenkomsten:

Alchemische Bruiloft Harry Potter
Oude kasteelKasteel Zweinstein
CRC ontvangt een uitnodiging gedurende een stormHarry ontvangt een uitnodiging gedurende een storm
CRC’s verhaal duurt 7 dagenHP’s verhaal duurt 7 jaar
CRC 'kiest’ één van vier wegenHarry 'kiest’ één van vier huizen
Maaltijden worden verlicht door zwevende kandelaarsMaaltijden worden verlicht door zwevende kandelaars
Feniks aanwezig bij een begrafenis (op een vlag)Feniks aanwezig bij een begrafenis (in de rook)
Vogel in de toren van OlympusFelix
Toren van Olympus Tower of Olympus Olympe (Mallemour)
Meer bij een kasteelMeer bij een kasteel
Nymfen in het meerMeermensen in het meer
Poort van Saturnus : de achtste verdieping Poort met de sluier
Tempel van Venus Kamer van Liefde
Symbool van het eeuwige leven (doodskop met slang in mond)Duistere Teken (doodskop met slang in mond)
CRC heeft een droom van het openduwen van een deurHarry heeft een droom van het openduwen van een deur
Opschepperige koningen krijgen "haustus oblivionis"Smalhart’s bezwering: "obliviate!"
De dieren die genoemd worden:De dieren die genoemd worden:
Eenhoorn, griffioen, leeuw, driekoppige hond, slang, feniksEenhoorn, griffioen, leeuw, driekoppige hond, slang, feniks
Gouden hoofd (standbeeld van Nebuchadnezzar)Gouden hoofd (van standbeeld in het ministerie = viavia)
Droom waarin een schaar voorkomtDroom waarin een schaar voorkomt
Bewegende beeldenBewegende beelden (schilderijen)
Cupido aanwezigGouden engeltjes (bij Madame Kruimelaar)
Paracelsus wordt genoemdParacelsus wordt genoemd (chocokikker plaatje)
CRC opent gouden globe met diamantHarry opent gouden globe met “ik ga nu sterven”
John Dee's monade-symbool verschijnt in de margeJohn Dee's naam is verscholen in de tekst (Deel 5)
John Dee's Monad
 

Al deze overeenkomsten zijn niet verrassend in het licht van wat J.K. Rowling zei in 1998: ik heb nooit en heks willen zijn, maar een alchemist, en dat is iets heel anders. Om deze tovenaarswereld uit te vinden, heb ik ontzettend veel over alchemie moeten leren. Misschien zal ik veel ervan nooit gebruiken in de boeken, maar ik moet in detail weten wat magie wel en niet kan doen om daarmee de parameters neer te zetten en de interne logica van de verhalen veilig te stellen.

De belangrijkste overeenkomst tussen de twee verhalen is:

 • dat in beide de symboliek bedekt is
 • dat de verhalen oppervlakkig gezien niet religieus zijn, en dat ze strijd, amoureuze avonturen bevatten, en dingen die in het werkelijke leven niet kunnen.

De symboliek in De chymische bruiloft, leidt, als ze eenmaal begrepen wordt, naar een alchemische reis die de aardse, sterfelijke mens tot volkomen wedervereniging voert met de goddelijke geest. Ze wijst op een alchemisch proces dat leidt tot de oplossing van het biologische menselijke wezen in de oorspronkelijke, hemelse Mens, wat resulteert in de onlosmakelijke vereniging van geest, ziel en persoonlijkheid.

Dat is de verborgen boodschap in De chymische bruiloft, en het is ook de verborgen boodschap in Harry Potter. Het is een samenzwering, een geheime missie die Jo voor God uitvoert. Het doel van deze website is degenen met een open geest en een hart, dorstend naar de waarheid, te laten zien dat Harry Potter een routeplanner is van de weg naar bevrijding. Dit kan iedere werkelijke zoeker ertoe brengen zichzelf te ontdekken, én de wereld waarin wij leven, en het kan hem helpen de opwindende en onmetelijke reis terug tot God aan te vangen.

De vader van de 20ste eeuwse alchemie: Jan van Rijckenborgh

De vader van de 20ste eeuwse alchemie is een relatief onbekende auteur, Jan van Rijckenborgh. In een serie boeken heeft hij het proces van alchemische transmutatie en transfiguratie beschreven, dat de mens kan veranderen van een biologisch schepsel in een onsterfelijk en volmaakt kind van God. Het is zeker dat J.K. Rowling De chymische bruiloft van Christiaan Rozenkruis gebruikte als basis voor het verhaal van Harry Potter, maar de diepste betekenislaag, de symbolische fundering van Harry Potter, komt voort uit de geschriften van Jan van Rijckenborgh.

Zijn boek De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis verklaart de symboliek in De chymische bruiloft uit 1616. Zonder deze verklaring is het verhaal van Christiaan Rozenkruis voor de meeste mensen geheimzinnige onzin. Wij geloven dat J.K. Rowling Van Rijckenborghs verklaring heeft gelezen en er sterk door beïnvloed is bij het schrijven van Harry Potter.

Zijn boek De komende nieuwe mens beschrijft het verhaal van Sirius. In zijn boek De Gnosis in actuele openbaring beschrijft hij de belangrijkste gebeurtenissen in De geheime kamer, en als men zijn boek De Egyptische oergnosis leest, herkent men vele overeenkomstige ideeën, zoals de symboliek achter de Wemels en Harry’s litteken.

Bevrijding

De Opstanding Hoe wordt in Harry Potter de bevrijding van dood, lijden en kwaad zichtbaar? Elk deel laat Harry zien in een bevrijdende handeling, en ook de 7 gruzielementen zijn ketenen die binden aan dit universum, en die Harry en zijn vrienden verbreken.

De zevenvoudige samenstelling van de mens en de zeven delen van Harry Potter

De menselijke persoonlijkheid is een zevenvoudig lichaam; elk “lichaam” bestaat uit atomen en krachten van verschillende kwaliteit. Hiervan is alleen het stoflichaam zichtbaar en wordt als enige herkend door de huidige empirische wetenschap. De volgende tabel laat de zeven lichamen zien in volgorde van het vibratiegetal van hun atomen, én het erbij behorende deel van Harry Potter en hoe Harry bevrijding bereikt van dat lichaam.

Stoffelijk niveau

Steen der wijzen

Harry krijgt de steen omdat hij niet verlangt hem te gebruiken. Loskomen van fysieke weelde en aards verlangen

Etherisch niveau

Geheime kamer

Harry bevrijdt Dobby, symbool van het etherisch lichaam

Astraal niveau

Gevangene van Azkaban

Harry leert de Patronusbezwering, wat hem in staat stelt dementors te verdrijven - astrale schepselen

Mentaal niveau

De vuurbeker

Harry’s toverstok, symbool van zijn wilskracht, overwint Voldemort’s toverstokwand

Verstands-ik (of ego)

De orde van de Feniks

Harry’s liefde voor Sirius bevrijdt Harry’s geest van bezetting ervan door Voldemort

Verstands-ik (of ego)

De halfbloed prins

Het medaillon, symbool van het emotionele Ik, is verdwenen uit de grot, symbool van het hart

Bewustijns-ik (of ego)

De relieken des doods

Voldemort doodt het gruzielement achter Harry’s litteken, symbol van het bewustzijns-ik

 

Deze lijst van de zevenvoudige samenstelling van de mens komt uit De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis door J. van Rijckenborgh, dl. 2, blz. 325. In De Chymische bruiloft heeft de toren van Olympus zeven verdiepingen, waarbij elke verdieping één van de zeven niveau’s uit bovenstaande lijst voorstelt.

Het is belangrijk je te realiseren dat iedere stap op het pad van bevrijding een ingrijpende voortgang is in de richting van een hereniging met God en een binnengaan in het universum van licht. Het vergt vele jaren en vraagt om volledige toewijding. Probeer je alleen maar voor te stellen hoe het zou zijn als je de eerste stap gezet had – afzien van fysieke weelde en hang aan het leven. Je zou je nooit meer druk maken om bezittingen, noch zou je wensen langer te leven dan de tijd die God je gegeven heeft.

Bij de derde stap zou je volkomen meester zijn over je emoties, en geen onzichtbare kracht zou je je geluk kunnen afnemen of jou je depressief kunnen laten voelen. Je zou niet langer enige angst kennen.

Evenzo zouden bij de volgende stappen je verstand en je wil onder je controle komen te staan en je zou ervoor kunnen kiezen niet aan dingen te denken waar je niet aan wilt denken.

Bij de laatste stap zou je oude ikbewustzijn (d.w.z. het gevoel een individueel zelf te zijn) worden opgelost in het grote goddelijke bewustzijn, wat inhoudt dat je je deel voelt uitmaken van het universum, deel van God, deel van elk levend wezen. Dit zou je een onuitblusbaar gevoel van vreugde geven en liefde voor de hele schepping.

De zeven gruzielementen en de bevrijding

Hieronder volgt een lijst van de Gruzielementen en wat ze symboliseren. Het is belangrijk om voor je dit leest te begrijpen wat Voldemort symboliseert. Wij allen dragen een levende Voldemort in ons. Hij is de onheilige kracht die leeft in onze microkosmos en die overleeft tussen onze incarnaties in. Hij wordt vaak “het hoger zelf” genoemd in is, simpel gezegd, de som van al onze ervaringen buiten het goddelijke plan. De Gruzliementen symboliseren zeven ketens waarmee het hoger zelf tracht ons aan zich te binden. Net als Harry hebben wij allemaal de taak om de zeven Gruzielementen te doden, waarna wij onze Voldemort in het gelaat moeten schouwen, nu hij sterfelijk geworden is, voor de eindstrijd.

Het dagboek van Marten Vilijn

Het onderbewuste

De ring van de Prospers

De ring of muur van de microkosmos met zijn 12 sterke brandpunten

Het medaillon van Zwadderich

Het gevoels-ik in het hart

De beker van Huffelpuf

“De heilige graal”, dit is het borst- en keelgebied

De tiara van Ravenklauw

Het hoofd

De slang: Nagini

Het slangenvuur in het ruggegraatsysteem

Het litteken

Het ikbewustzijn (of bewustzijns-ik)

 

Het is belangrijk zich te realiseren dat dit niet zo gecompliceerd en moeilijk is als het lijkt. Onze taak als aardse menselijke wezens is om onze levens aan Lily te wijden en, als een opgejaagd hert dat dorst naar de waterstromen, te verlangen naar het moment dat God in ons geboren wordt. Dan zal Harry, zoon van “de Pottenbakker van het universum”, geboren worden in ons hart, en kunnen wij het werk van bevrijding aan hem overlaten. Alles wat we dan te doen hebben is Harry volgen, net als Ron, en net zo loyaal en ondersteunend zijn als hij. Met andere woorden, we moeten de nieuwe ziel tot onze meester maken, onze gids, onze beste vriend. We moeten ons hele wezen aan hem onderwerpen. Hij zal dan groeien in kracht en schoonheid, en ons hele wezen bevrijden, stap voor stap. Hij zelf heeft Sirius om hem te leiden. Sirius symboliseert het goddelijke licht van wijsheid, het goddelijke plan van bevrijding dat in onze microkosmos besloten heeft gelegen sinds deze door God geschapen werd. Onze sterfelijke persoonlijkheid zal zijn als een blauwdruk voor de hemelse, alomtegenwoordige mens.

Hier is een waarschuwing op zijn plaats: we moeten niet proberen Sneep te imiteren. Hij symboliseert degene (en ook die leeft in ieder van ons) die tracht de bevrijding te bereiken door grote mentale kracht, door een uiterste poging van de wil, door zwarte magie. Zoals je weet kan Harry dit niet. Hij kan geen occlumentie en legilimens leren. Harry handelt vanuit intuïtie, wat wil zeggen dat hij weet wat hij doen moet als het nodig is om te doen. Wanneer wij de nieuwe ziel toestaan onze leider te zijn, zullen we altijd weten wat te doen onder alle omstandigheden, en de Kamer van Hoge Nood zal ons voorzien van alles wat we nodig hebben.

Harry Potter bevat verdere sleutels tot het weten hoe het pad van bevrijding te gaan. Bijvoorbeeld de laaste drie boeken bevatten heldere instructies betreffende de drie stappen die iedere zoeker moet zetten:

De 3 fases van de alchemie

Om de steen der wijzen te vervaardigen, onderscheiden de alchemisten 3 fasen:

Nigredo - Albedo - Rubedo.

Nigredo De Nigredo fase is de zwarte fase –de Orde van de feniks. Dit is de fase waarin de alchemist alles moet verliezen. Hij moet alle gehechtheden opgeven en weer worden als een kind. Herinner je je hoe Harry alles verliest in deel 5? Zijn peetvader, zijn bezem, het voetstuk waar zijn vader op stond, Cho, en zijn aanzien in de toverwereld.

Albedo De Albedo fase is de witte fase –De halfbloed prins. Nu moet de alchemist zichzelf volkomen zuiveren. Hij moet " klederen wit wassen ". Er moeten geen aardse wensen of zelfzuchtige gedachten, gevoelens of daden meer zijn. In deel 6 worden Harry’s motieven steeds duidelijker en zuiverder. Hij wordt daadwerkelijk bestemd Perkamentus te helpen bij hun zoektocht om een manier te vinden om Voldemort te overwinnen. Harry wordt Perkamentus’ helper.

Rubedo De Rubedo fase is de rode fase –De relieken des doods. De alchemist, nu volkomen gezuiverd en zonder bindingen aan het aardse leven, is in staat de steen der wijzen te vervaardigen. In deze fase verbreekt hij de ketenen die hem aan het hoger zelf vastklinken, en zo, volkomen gezuiverd en gereinigd, is hij de levende steen der wijzen geworden. Met deze steen kan hij het goud, het levenselixir vervaardigen.

De Titels

Een belangwekkende sleutel tot waar Harry Potter werkelijk voor staat, is de verborgen symboliek in de titel van elk deel.

Hermes Een spirituele leraar, genaamd Hermes Trismegistus, die leefde in het oude Egypte, leerde dat het universum is geschapen uit 7 elementen. Hij plaatste ze in een bepaalde volgorde, en wij hebben ontdekt dat elk element verband houdt met de titel van elk deel, in dezelfde volgorde. Dit is niet verrassend, want Jo heeft ons verteld dat de vier huizen van Zweinstein de eerste 4 elementen symboliseren. Hieronder een lijst die de verwantschap laat zien.

Element No. / Boek

Element

Titel

1
2
3
4
5
6
7

Arde
Lucht
Water
Vuur
Quintesses
Ziel
Geest

STEEN
KAMER
AZKABAN (eiland)
VUUR
FENIKS
BLOED
HALLOWS (Heilig)

 

Korte verklaring van de lijst:

AZKABAN (eiland)
 1. De AARDE is gemaakt van steen
 2. Een kamer bevat LUCHT
 3. Azkaban is op een eiland, weet je nog? Een eiland ligt in het WATER
 4. Is identiek - VUUR
 5. De QUINTESSENS is het element dat de voorgaande 4 elementen bevat en verenigt. De Feniks is een traditionele aanduiding voor dit element. Let erop dat het vorige element VUUR is.
 6. Rozenkruisers-alechemisten beschrijven bloed als een element van de ZIEL.
 7. Het Engelse woord Hallow in de titel van deel 7 is een minder algemeen woord voor heilig. Door dit woord in de titel op te nemen vertelt Jo ons dat deel 7 gaat over iets heiligs. Wat is heiliger dan de Heilige GEEST? Absoluut niets!

Het begin van de weg van bevrijding

Wat kan jou tegenhouden om de weg van bevrijding die Harry en Christiaan Rozenkruis gaan, ook te gaan? Lees Harry Potter nog een keer van het begin tot het eind met bovenstaande sleutels tot de symbolen in gedachten. Lees De chymische Bruiloft en De Alchemische Bruiloft om je te helpen het te begrijpen. Lees dan de brief in je hart, en die zal je vertellen wat je doen moet. Daar zullen we elkaar ontmoeten! Reizen